Soviet Union

Soviet Union players associated with Wolves

Kaspars Gorkss, Temuri Ketsbaia, Oleg Luzhny

 

Full Soviet Union Internationals to have played for Wolves

Oleg Luzhny