Dynamo Moscow (H) 1981/82 F

John Richard Testimonial- Monday 8 March 1981 at Molineux (Att 12,937)

Wolves 2 (Gray, Richards): Bradshaw, Palmer (Humphrey), Parkin, Ray Wilkins [Manchester United], (Matthews, Brazier, Coy (Villazan), Hibbitt, Carr (Devine), Gray (Livingstone), Richards, Frank Stapleton [Manchester United], (Clake)
Dynamo Moscow 4 (Unknown): Goontar, Nikulin, Golovnj, Makhovikov, Bubnov, Novikov, Matyunin, Minaev, Tolstikh, Adzhoevr, Gassayev; Subs Reznik, Shevtsev, Uvarov.

Referees: Mr A Hamil (Wolverhampton) & Mr M Baker (Wolverhampton).