Strasbourg [RC] associated with both clubs

Associated with both clubs

 

Jean Bellegarde, Henri Camara, Nouha Dicko, Tomasz Frankowski, Mixu Paatelainen.